2015 SRIVARI NAVARATRI BRAHMOTSAVAM2015 SRIVARI NAVARATRI BRAHMOTSAVAM

Date
Day
Morning Vahanam
Evening Vahanam

13-10-2015
Tue
Ankurarpana
14-10-2015         Wed Dwajarohaman Pedda sesha vahanam
15-10-2015 Thu Chinna Sesha Vahanam Hamsa Vahanam
16-10-2015 Fri Simha Vahanam Muthyapu Pandiri Vahanam
17-10-2015 Sat Kalpa Vruksha Vahanam Sarva Bhoopala Vahanam
18-10-2015 Sun Mohini Avatharam Garuda Vahanam
19-10-2015 Mon Hanumantha, Pushpaka vahanam  Gaja Vahanam
20-10-2015 Tue Surya Prabha Vahanam Chandra Prabha Vahanam
21-10-2015 Wed Golden Car Aswa Vahanam
22-10-2015 Thu Chakra Snaanam Dwajarohanam     

Note:-  procession will be perform in the morning 09:00Am and in the evening 09:00Pm, in the mada streets.  Pushpaka vahanam is special vahanam this year, and there is no Radhosthavam will not be there in second brahmotsavam.

For further details contact our call center :- 0877-2277777,2233333.
Share on Google Plus

About tirumalanews4u

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a comment